PERSONVERN

Nettbutikken FlexiCrib som ligger i Stavanger behandler personlig informasjon som er utgitt av Kunden for å innfri og bekrefte brukervilkårene, for å behandle elektroniske ordre og frakt, og for å ha muligheten til å kommunisere i en tidsperiode som er godkjent av loven.

Våre nettsider

Når du besøker en av våre nettsider samler vi inn og lagrer informasjon om brukeratferd. Dette omfatter opplysninger om din IP-adresse, nettleser, lokasjon, nettleverandør, operativsystem, tid brukt på siden, hvilket nettsted du kommer fra og nettaktivitet på våre nettsider. Formålet med behandlings-aktivitetene er å optimalisere våre nettsider ovenfor våre besøkende samt utføre analyser av trender og mønstre ved bruken av nettsidene. Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å tilpasse vår nettsider og tjenester til brukernes antatte behov. Lenger ned i personvernerklæringen finner du nærmere informasjon om vår bruk av informasjonskapsler (cookies). Anonymiserte opplysninger som ikke kan knyttes til deg vil kunne bli brukt og beholdt for statistiske og analytiske formål.

Kontaktskjema, informasjon og nyhetsbrev

Dersom du tar kontakt med oss, ved utfylling av bestilling eller lignende, kan innsamlede opplysninger benyttes for å kontakte deg, i tillegg til å sende deg informasjon som er relevant. I våre kontaktskjema innhentes typisk navn, adresse, e-post-adresse, telefonnummer og eventuelle andre opplysninger du oppgir. Det rettslige grunnlaget for levering av bestilt vare, nyhetsbrev og elektronisk markedsføring er enten at det foreligger et eksisterende kundeforhold og du ikke har reservert deg mot å motta våre henvendelser.

Analyse

Personopplysninger i analytiske datasett vil alltid bli slettet etter analysen er gjennomført. Formålet med slike analyser er å evaluere samt forbedre vår informasjonsflyt, markedsføring og tjenester.

Dine rettigheter

I henhold til norsk personvernlovgivning her du en rekke rettigheter knyttet til personopplysninger som gjelder deg. Som registrert har du i utgangpunktet følgende rettigheter:

  • Rett til innsyn - du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og til å motta en kopi av personopplysningene.
  • Rett til retting - du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert eller fjernet.
  • Rett til sletting - du har med visse unntak rett til å få slettet personopplysninger vi har lagret om deg.
  • Rett til å kalle tilbake samtykke - du rett til å kalle tilbake et samtykke du har gitt til oss som vi har innhentet for behandling av personopplysninger som krever samtykke. Du har også rett til enhver tid til å protestere mot at personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring.
  • Rett til dataportabilitet - du har rett til å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et maskinlesbart format og til å overlevere disse til en annen tjenesteleverandør.
  • Rett til å klage - du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg likevel til å henvende rette en henvendelse til oss først.

Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner, som for eksempel hvis vi er lovpålagt å behandle personopplysningene. 

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan, uten forvarsel, endre eller oppdatere denne personvernerklæringen. Den siste versjonen vil gjøres tilgjengelig på denne adressen. Ved vesentlige endringer vil vi legge ut en melding på nettstedet og/eller informere deg i andre kanaler.

Mottakere og behandlere av personlig informasjon

Tredjeparter som behandler Kundens personlig informasjon er underleverandører til FlexiCrib. Tjenestene som er levert av disse underleverandørene er nødvendige for å kunne oppfylle konktrakten til kjøpet og for å behandle den elektroniske ordren mellom FlexiCrib og Kunden.

Kontrollørens underleverandører er:

  • Webnode AG (nettbutikksystem);
  • Fraktfirma slik som Bring eller Posten
  • Google Analytics (nettsidestatistikk);

Disse reglene tar effekt den 01.01.2019